Archives: Case Studies

Teraco podlaha v restauraci Potrefená husa
Oprava podlahy na chodbě + renovace schodiště (lité teraco)
Nové teracové plochy
Teraco podesty